اهنگ پاپ

آهنگ جدیدم به نام خاطرها تقدیم شما امیدوارم خوشتون بیاد   دانلود   تو خواستنی تر از صبح بهاری گرمیتو از ظهر تابستون داری خاطره های عصر پاییزی رو تو اولین شب زمستون داری تازه ترین حس رو می دی به آهنگ قدیمی تو زندگیمو ساختی با لحظه های صمیمی رنگ حقیقت می ده چشم […]