اهنگ پاپ

آهنگ جدیدم به نام خاطرها تقدیم شما

امیدوارم خوشتون بیاد

 

دانلود

 

تو خواستنی تر از صبح بهاری
گرمیتو از ظهر تابستون داری
خاطره های عصر پاییزی رو
تو اولین شب زمستون داری
تازه ترین حس رو می دی به آهنگ قدیمی
تو زندگیمو ساختی با لحظه های صمیمی
رنگ حقیقت می ده چشم تو به رویای من
وای اگه دستاتو از دست بدم ای وای من
دوست دارم به جای هرگلی تو رو نگاه کنم
تو رو با اسم تموم غنچه ها صدا کنم
زندگیمو قلبمو تو رو سپردم به خدا
جز تو از تموم دنیا بازی خوردم به خدا پ
اوج زندگی همین لحظه ای که پیشمی
توی این پیله ی تنهایی مثل ابریشمی
بوسه بوسه مثل بارون رو تن مردابی
تو منو سمت خودت می کشونی، جذابی
تازه ترین حسو می دی به آهنگ قدیمی
تو زندگیمو ساختی، با لحظه های صمیمی
رنگ حقیقت می ده چشم تو به رویای من
وای اگه دستاتو از دست بدم، ای وای من

3+

یک دیدگاه